S

South Dakota State University Location and Distances

Brookings, South Dakota

Location

South Dakota State University is located in Brookings, South Dakota; population 22,056 in a remote town setting.

Administration Lane
Brookings, South Dakota
57007-1898

Map of South Dakota State University

Distance from Major Metropolitan Areas

South Dakota State University distance from Major Cities
City Distance
Chicago490 miles
Dallas796 miles
Houston1,007 miles
San Antonio1,030 miles
Phoenix1,105 miles
Philadelphia1,144 miles
New York1,187 miles
San Diego1,350 miles
Los Angeles1,353 miles

South Dakota State University Campus