M

Mount Marty College Location and Distances

Yankton, South Dakota

Location

Mount Marty College is located in Yankton, South Dakota; population 14,454 in a remote town setting.

1105 W. 8th Street
Yankton, South Dakota
57078-3724

Map of Mount Marty College

Distance from Major Metropolitan Areas

Mount Marty College distance from Major Cities
City Distance
Chicago502 miles
Dallas697 miles
Houston912 miles
San Antonio928 miles
Phoenix1,021 miles
Philadelphia1,167 miles
New York1,215 miles
San Diego1,276 miles
Los Angeles1,286 miles