Oklahoma Public Colleges Ranked by Largest Enrollment

List of Public Colleges by Enrollment

Below is a ranking of the 27 public colleges in Oklahoma with the largest enrollment of full and part time students. University of Oklahoma Norman Campus tops the list with a population of 28,564 students.

List of Oklahoma Public Colleges Ranked by Largest Enrollment
School Enrollment
O

Norman, OK

28,564
O

Stillwater, OK

24,690
T

Tulsa, OK

16,475
C

Edmond, OK

15,393
O

Oklahoma City, OK

12,039
N

Tahlequah, OK

7,879
R

Midwest City, OK

7,420
O

Oklahoma City, OK

5,701
S

Weatherford, OK

5,267
S

Durant, OK

4,542
C

Lawton, OK

4,290
N

Tonkawa, OK

4,181
R

Claremore, OK

3,633
E

Ada, OK

3,576
O

Okmulgee, OK

2,401
M

Tishomingo, OK

2,143
L

Langston, OK

2,119
C

Warner, OK

2,090
N

Alva, OK

1,992
R

El Reno, OK

1,929