Oklahoma Public Colleges Ranked by Highest Acceptance Rate

List of Public Colleges by Acceptance Rate

Below is a ranking of the 27 public colleges in Oklahoma with the highest acceptance rate for freshman undergraduate applications. Cameron University leads the list by accepting 100% of high school students that applied.

List of Oklahoma Public Colleges Ranked by Highest Acceptance Rate
School Acceptance Rate
C

Lawton, OK

100%
C

Poteau, OK

100%
C

Warner, OK

100%
E

Wilburton, OK

100%
R

El Reno, OK

100%
L

Langston, OK

100%
M

Tishomingo, OK

100%
N

Tahlequah, OK

100%
N

Tonkawa, OK

100%
N

Miami, OK

100%
O

Goodwell, OK

100%
O

Oklahoma City, OK

100%
O

Oklahoma City, OK

100%
O

Okmulgee, OK

100%
R

Claremore, OK

100%
R

Midwest City, OK

100%
S

Seminole, OK

100%
T

Tulsa, OK

100%
W

Altus, OK

100%
S

Weatherford, OK

91%