Oklahoma Colleges Ranked by Lowest Graduation Rate

List of Colleges by Graduation Rate

Below is a list of 43 colleges with the lowest graduation rate in Oklahoma. Oklahoma State University Oklahoma City tops the list with a graduation rate of 6%. Graduation rate is reported as the percent of students who graduate within 150% of the normal expected time to complete the degree.

List of Oklahoma Colleges Ranked by Lowest Graduation Rate
School Graduation Rate
O

Oklahoma City, OK

5.7%
L

Langston, OK

8.2%
B

Muskogee, OK

12.2%
O

Oklahoma City, OK

12.1%
R

Midwest City, OK

13.9%
T

Tulsa, OK

13.6%
C

Warner, OK

14.7%
O

Goodwell, OK

19.3%
E

Wilburton, OK

21.9%
W

Altus, OK

21.8%
C

Lawton, OK

22.6%
R

El Reno, OK

22.9%
N

Tonkawa, OK

22.8%
N

Miami, OK

23.3%
R

Claremore, OK

23.1%
M

Tishomingo, OK

24.3%
B

Tulsa, OK

25.5%
N

Alva, OK

26.6%
S

Seminole, OK

27.6%
N

Tahlequah, OK

28.2%