M

Missouri State University-Springfield Location and Distances

Springfield, Missouri

Location

Missouri State University Springfield is located in Springfield, Missouri; population 159,498 in a midsize city setting.

901 S National
Springfield, Missouri
65897

Map of Missouri State University Springfield

Distance from Major Metropolitan Areas

Missouri State University Springfield distance from Major Cities
City Distance
Dallas363 miles
Chicago438 miles
Houston527 miles
San Antonio613 miles
Philadelphia997 miles
New York1,064 miles
Phoenix1,087 miles
San Diego1,380 miles
Los Angeles1,425 miles

Distance from Missouri Cities

Missouri State University Springfield distance from Missouri cities
City Distance
Kansas City150 miles
St. Louis193 miles

Missouri State University-Springfield Campus