G
Washington, District Of Columbia

Georgetown Location and Distances

Georgetown University

Location

Georgetown University is located in Washington, District Of Columbia; population 601,723 in a large city setting.

37th and O St NW
Washington, District Of Columbia
20057

Map of Georgetown University

Distance from Major Metropolitan Areas

Georgetown University distance from Major Cities
City Distance
Philadelphia128 miles
New York206 miles
Chicago593 miles
Dallas1,178 miles
Houston1,217 miles
San Antonio1,384 miles
Phoenix1,973 miles
San Diego2,264 miles
Los Angeles2,302 miles