W
Whitewater, Wisconsin

University of Wisconsin-Whitewater Location and Distances

University of Wisconsin Whitewater

Location

University of Wisconsin Whitewater is located in Whitewater, Wisconsin; population 14,390 in a distant town setting.

800 W Main St
Whitewater, Wisconsin
53190-1790

Map of University of Wisconsin Whitewater

Distance from Major Metropolitan Areas

University of Wisconsin Whitewater distance from Major Cities
City Distance
Chicago88 miles
Philadelphia731 miles
New York777 miles
Dallas820 miles
Houston974 miles
San Antonio1,071 miles
Phoenix1,413 miles
San Diego1,687 miles
Los Angeles1,707 miles

Distance from Wisconsin Cities

University of Wisconsin Whitewater distance from Wisconsin cities
City Distance
Madison39 miles
Milwaukee42 miles