S
Colchester, Vermont

Saint Michael's College Location and Distances

Location

Saint Michael's College is located in Colchester, Vermont; in a midsize suburban setting.

One Winooski Park
Colchester, Vermont
5439

Map of Saint Michael's College

Distance from Major Metropolitan Areas

Saint Michael's College distance from Major Cities
City Distance
New York268 miles
Philadelphia326 miles
Chicago753 miles
Dallas1,500 miles
Houston1,582 miles
San Antonio1,730 miles
Phoenix2,197 miles
San Diego2,472 miles
Los Angeles2,492 miles