P
Aberdeen, South Dakota

Presentation College Location and Distances

Location

Presentation College is located in Aberdeen, South Dakota; population 26,091 in a remote town setting.

1500 N Main
Aberdeen, South Dakota
57401-1280

Map of Presentation College

Distance from Major Metropolitan Areas

Presentation College distance from Major Cities
City Distance
Chicago595 miles
Dallas882 miles
Phoenix1,093 miles
Houston1,098 miles
San Antonio1,106 miles
Philadelphia1,239 miles
New York1,278 miles
Los Angeles1,316 miles
San Diego1,322 miles