Oklahoma Public Colleges Ranked by Smallest Enrollment

List of Public Colleges by Enrollment

Below is a ranking of the 27 public colleges in Oklahoma with the smallest enrollment of full and part time students. University of Science and Arts of Oklahoma tops the list with a population of 852 students.

List of Oklahoma Public Colleges Ranked by Smallest Enrollment
School Enrollment
S

Chickasha, OK

852
O

Goodwell, OK

1,262
W

Altus, OK

1,278
E

Wilburton, OK

1,541
S

Seminole, OK

1,602
N

Miami, OK

1,897
C

Poteau, OK

1,900
R

El Reno, OK

1,929
N

Alva, OK

1,992
C

Warner, OK

2,090
L

Langston, OK

2,119
M

Tishomingo, OK

2,143
O

Okmulgee, OK

2,401
E

Ada, OK

3,576
R

Claremore, OK

3,633
N

Tonkawa, OK

4,181
C

Lawton, OK

4,290
S

Durant, OK

4,542
S

Weatherford, OK

5,267
O

Oklahoma City, OK

5,701