Location

University of Oklahoma Norman Campus is located in Norman, Oklahoma; population 110,925 in a small suburban setting.

660 Parrington Oval
Norman, Oklahoma
73019-3072

Map of University of Oklahoma Norman Campus

Distance from Major Metropolitan Areas

University of Oklahoma Norman Campus distance from Major Cities
City Distance
Dallas171 miles
Houston394 miles
San Antonio401 miles
Chicago698 miles
Phoenix842 miles
San Diego1,138 miles
Los Angeles1,193 miles
Philadelphia1,262 miles
New York1,331 miles

Distance from Oklahoma Cities

University of Oklahoma Norman Campus distance from Oklahoma cities
City Distance
Oklahoma City18 miles
Tulsa107 miles

OU Campus