O
Public 4 Year

Oklahoma State University Institute of Technology-Okmulgee Location and Distances

Okmulgee, Oklahoma

 1 Reviews

Location

Oklahoma State University Institute of Technology Okmulgee is located in Okmulgee, Oklahoma; population 12,321 in a distant town setting.

1801 E 4th St
Okmulgee, Oklahoma
74447-3901 USA

Map of Oklahoma State University Institute of Technology-Okmulgee

Distance from Major Metropolitan Areas

Oklahoma State University Institute of Technology Okmulgee distance from Major Cities
City Distance
Dallas201 miles
Houston405 miles
San Antonio451 miles
Chicago618 miles
Phoenix928 miles
Philadelphia1,172 miles
San Diego1,224 miles
New York1,241 miles
Los Angeles1,277 miles

Distance from Oklahoma Cities

Oklahoma State University Institute of Technology Okmulgee distance from Oklahoma cities
City Distance
Tulsa35 miles
Oklahoma City89 miles