M

Missouri Valley College Location and Distances

Marshall, Missouri

Location

Missouri Valley College is located in Marshall, Missouri; population 13,065 in a remote town setting.

500 E College St
Marshall, Missouri
65340

Map of Missouri Valley College

Distance from Major Metropolitan Areas

Missouri Valley College distance from Major Cities
City Distance
Chicago345 miles
Dallas480 miles
Houston656 miles
San Antonio732 miles
Philadelphia962 miles
New York1,024 miles
Phoenix1,117 miles
San Diego1,403 miles
Los Angeles1,438 miles

Distance from Missouri Cities

Missouri Valley College distance from Missouri cities
City Distance
Kansas City73 miles
St. Louis162 miles

Missouri Valley College Campus