C

Carleton College Location and Distances

Northfield, Minnesota

Location

Carleton College is located in Northfield, Minnesota; population 20,007 in a distant town setting.

One North College Street
Northfield, Minnesota
55057-4001 USA

Map of Carleton College

Distance from Major Metropolitan Areas

Carleton College distance from Major Cities
City Distance
Chicago330 miles
Dallas829 miles
Philadelphia969 miles
New York1,010 miles
Houston1,022 miles
San Antonio1,077 miles
Phoenix1,259 miles
San Diego1,515 miles
Los Angeles1,523 miles

Distance from Minnesota Cities

Carleton College distance from Minnesota cities
City Distance
St. Paul34 miles
Minneapolis35 miles

More Minnesota Colleges

Search All