E
#4 Best Public Universities in Kansas

ESU Location and Distances

Emporia, Kansas

 0 Reviews

Location

Emporia State University is located in Emporia, Kansas; population 24,916 in a remote town setting.

1200 Commercial
Emporia, Kansas
66801-5087 USA

Map of ESU

Distance from Major Metropolitan Areas

Emporia State University distance from Major Cities
City Distance
Dallas390 miles
Chicago507 miles
Houston598 miles
San Antonio632 miles
Phoenix949 miles
Philadelphia1,129 miles
New York1,192 miles
San Diego1,236 miles
Los Angeles1,272 miles