B

Brown Mackie College-Salina Location and Distances

Salina, Kansas

Location

Brown Mackie College Salina is located in Salina, Kansas; population 47,707 in a remote town setting.

2106 South 9th Street
Salina, Kansas
67401-7307 USA

Map of Brown Mackie College-Salina

Approximate Commuting Distances

Brown Mackie College Salina distance from Kansas cities
City Distance
New Cambria6 miles
Smolan8 miles
Kipp9 miles
Assaria11 miles
Culver12 miles
Bennington13 miles
Gypsum14 miles
Falun14 miles
Solomon14 miles
Brookville14 miles
Lindsborg18 miles
Tescott19 miles
Carlton20 miles
Minneapolis20 miles
Abilene22 miles
Roxbury22 miles
Talmage23 miles
Beverly23 miles

More Kansas Colleges

Search All