V
#8 Best Public Universities in Georgia

VSU Location and Distances

Valdosta, Georgia

 0 Reviews

Location

Valdosta State University is located in Valdosta, Georgia; population 54,518 in a small city setting.

1500 N Patterson St
Valdosta, Georgia
31698 USA

Map of VSU

Distance from Major Metropolitan Areas

Valdosta State University distance from Major Cities
City Distance
Houston725 miles
Philadelphia781 miles
Chicago797 miles
Dallas802 miles
New York856 miles
San Antonio914 miles
Phoenix1,689 miles
San Diego1,983 miles
Los Angeles2,050 miles