R

University of Redlands Location and Distances

Redlands, California

Location

University of Redlands is located in Redlands, California; population 68,747 in a small city setting.

1200 E. Colton Ave
Redlands, California
92373-0999

Map of University of Redlands

Distance from Major Metropolitan Areas

University of Redlands distance from Major Cities
City Distance
Los Angeles71 miles
San Diego86 miles
Phoenix293 miles
San Antonio1,138 miles
Dallas1,178 miles
Houston1,308 miles
Chicago1,684 miles
Philadelphia2,332 miles
New York2,392 miles

Distance from California Cities

University of Redlands distance from California cities
City Distance
San Bernardino9 miles
Riverside16 miles
Anaheim37 miles
Irvine44 miles
Santa Ana47 miles
Long Beach59 miles
Los Angeles71 miles
San Diego86 miles
Chula Vista100 miles
Bakersfield137 miles
Fresno239 miles
Modesto328 miles
San Jose344 miles
Stockton356 miles
Fremont358 miles
Oakland382 miles
Sacramento393 miles
San Francisco415 miles

University of Redlands Campus