Ohio Private Colleges Ranked by Smallest Enrollment

List of Private Colleges by Enrollment

List of Ohio Private Colleges Ranked by Smallest Enrollment
College Enrollment
U

587
C

670
W

672
B

770
C

776
K

839
C

902
U

925
U

1,073
M

1,090
C

1,094
M

1,130
L

1,160
H

1,219
H

1,255
W

1,260
L

1,444
M

1,511
O

1,561
M

1,667