Nebraska Colleges Ranked by Lowest Acceptance Rate

List of Colleges by Acceptance Rate

List of Nebraska Colleges Ranked by Lowest Acceptance Rate
College Acceptance Rate
C

Chadron, NE

100%
P

Lincoln, NE

100%
M

Omaha, NE

100%
M

North Platte, NE

100%
P

Omaha, NE

100%
N

Macy, NE

100%
N

Norfolk, NE

100%
P

Peru, NE

100%
S

Lincoln, NE

100%
V

Omaha, NE

100%
N

Curtis, NE

100%
W

Wayne, NE

100%
W

Scottsbluff, NE

100%
L

Winnebago, NE

100%
M

Lincoln, NE

100%
U

Omaha, NE

100%
P

Omaha, Nebraska

100%