Kansas Colleges Ranked by Highest Graduation Rate

List of Colleges by Graduation Rate

List of Kansas Colleges Ranked by Highest Graduation Rate
College Graduation Rate
C

Concordia, KS

30.9%
C

Colby, KS

30.9%
C

Arkansas City, KS

30.8%
F

Fort Scott, KS

30.5%
B

Lenexa, KS

29.7%
H

Hutchinson, KS

29.8%
B

Great Bend, KS

28.7%
B

Topeka, KS

28.3%
H

Highland, KS

27.6%
I

Independence, KS

26.1%
N

Chanute, KS

23.2%
B

El Dorado, KS

22.9%
K

Kansas City, KS

21.9%
J

Overland Park, KS

15.3%
L

Parsons, KS

14.3%
D

Kansas City, KS

12.6%
N

Overland Park, KS

9.7%